کرم ژل ضد ترک بدن

کرم ژل ضد ترک بدن

افزایش الاستیسیته و انعطاف پذیری پوست با تحریک سنتز کلاژن و الاستین

بازسازی و تجدید ساختار سد دفاعی پوست

کمک به کاهش عمق، طول و عرض و رنگ ناخوشایند ترک های پوست

رطوبت رسان و التیام بخش پوست

سفت کننده پوست و جلوگیری از افتادگی آن