کرم بازسازی کننده

کرم بازسازی کننده

ضد باکتری و ضد قارچ، ضد خارش

تسریع در بهبود جراحات پوستی از جمله زخم ها، خراشیدگی ها، زخم بستر، سوختگی های سطحی

بریدگی ها و ضایعات تبخال، آبله مرغان و زنا (در مرحله بهبود)

تسکین سریع درد و رفع خارش و سوزش پوست

التیام و کاهش قرمزی پوست

تامین رطوبت موردنیاز پوست

جذب ترشحات جراحات و جلوگیری از ایجاد جای زخم و اسکار

ممانعت از رشد و تکثیر باکتری ها و قارچ ها