ژل آنتی آکنه

ژل آنتی آکنه

ضد باکتری و ضدقارچ

مهار آنزیم 5-آلفا ردوکتاز

تنظیم ترشح چربی و رفع براقی سطح پوست

پیشگیری از ایجاد اسکار آکنه و جای جوش

درمان و رفع آکنه و جوش در دوران بلوغ و کاهش التهابات ناشی از آن

مکمل درمان و تقویت کننده اثرات درمان های دارویی آکنه